Centrum voľného času Včielka, Púchov

Centrum voľného času Včielka, Púchov

Športovcov 904
02001 Púchov
IČO: 36128546

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Včielka, Púchov

 

O nás

 

CVČ Včielka je mimoškolské zariadenie prevažne pre deti a mládež od 1-26 rokov, ale vo svojej činnosti má vyhradený priestor pre každú generáciu. Zámerom CVČ je pracovať s každým dieťaťom, vytvárať podmienky pre integráciu postihnutých detí do spoločenstva so zdravými deťmi, napomáhať sociálne slabším rodinám, ako aj práca s rodinami v materskom centre Drobec.

CVČ má celoročnú pravidelnú činnosť, ktorá prebieha v záujmových útvaroch a nepravidelnú činnosť, ktorá sa realizuje prostredníctvom rôznych školských a mimoškolských podujatí miestneho, okresného, či medzinárodného charakteru. Činnosť CVČ je rozdelená podľa obsahu činností do piatich úsekov. Do CVČ Včielka je bezbariérový prístup, takže radi uvítame aj imobilných návštevníkov.

 

Výstavy:

Púchovské ekocentrum pripravuje výstavy pre deti MŠ a ZŠ, ktoré budú obohatené pracovnými listami, interaktívnymi pomôckami a zážitkovými aktivitami.

 

Tvorivé dielne:

Tvorivé dielne prinášajú nové kreatívne a inovatívne spôsoby využitia odpadového materiálu medzi deti do MŠ, medzi žiakov ZŠ a 8- ročného gymnázia.

Tvorivé dielne zároveň obohacujú viaceré akcie s verejnosťou, čím propagujú využívanie odpadu aj mimo škôl.

 

Exkurzie:

Púchovské ekocentrum obnoví tradičné exkurzie do triediacej haly Podniku technických služieb mesta, s.r.o., kde žiaci uvidia triediacu technológiu Mesta Púchov. Počas programu im budú priblížené spôsoby spracovania odpadu recykláciou, aktuálne problémy s triedeným odpadom

 

Netradičné akcie pre verejnosť
  • akcie pre školy a verejnosť spojené so zberom druhotných surovín
  • akcie ku Dňu Zeme v rámci podujatí „Týždeň pre životné prostredie“
  • spoločné akcie v MŠ Nosice, ktorá pracuje 6. rok v medzinárodnom projekte Zelená škola
  • akcie v spolupráci s Obvodným úradov životného prostredia v Považskej Bystrici a v Púchove
  • 6. ročník podujatia  „TIP-TOP EKOmóda“ pre MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ,VŠ
  • akcie pre študentov VŠ v spolupráci s Fakultou priemyselných technológií v Púchove
Prezentačná a propagačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
  • metodický seminár pre MŠ a ZŠ v rámci zavádzania bioodpadu na materských a základných školách v meste     Púchov
  • aktívna účasť na konferenciách, seminároch a diskusiách v spolupráci s MsÚ -odborom ŽP v oblasti odpad. hospodárstva a Trenčianskou  Univerzitou A. Dubčeka
  • aktívna účasť na III. ročníku EKOJARMOKu  v Považskej Bystrici
  • aktívna účasť na stretnutí environmentálnych stredísk ČR a SR v rámci podujatia „Týka se to také tebe“ v Uherskom Hradišti

Poradenská činnosť:

Púchovské ekocentrum poskytne poradenstvo:

- pre školy, ktoré budú zavádzať spracovanie bioodpadu

-pre školy v rámci medzinárodného projektu Zelená škola

-pre študentov a pedagógov, ktorí budú potrebovať zapožičanie literatúry, pomoc pri projektoch, pri tvorbe diplomových prác, či inú radu a kontakt na environmentálne zdroje.

Kde nás nájdete?

Zobrazit